Shipping Containers

עמותת יבואני תוצרת חקלאית לישראל (ע"ר)

Importers of Agricultural Produce for Israel

 

מי אנחנו

עמותת יבואני תוצרת חקלאית לישראל היא עמותה רשומה ללא מטרות רווח הפועלת לקידום האינטרסים הציבוריים בתחום היבוא החקלאי של פירות וירקות טריים
חברי העמותה מהווים חלק נכבד מיבואני הפירות והירקות העצמאיים בישראל

 

יעדי העמותה

ייצוג והתנהלות מול גורמי ממשל ורגולציה
טיוב יחסים עסקיים מול גורמי לוגיסטיקה וסחר בין לאומי
קידום  תרבות הצריכה של תוצרת חקלאית מיובאת
פיתוח עסקי וקידום נושא אישור מוצרים חדשים

 

מוקדי עיסוק עיקריים

רגולציה

התנהלות ותיאום מול משרדי הממשלה השונים - חקלאות, בריאות, מכס, תקינה מקומית ובין לאומית

אישור מוצרים חדשים

מחקר, פיתוח וניהול תהליכי אישורי מוצרים חדשים ליבוא - פירות וירקות

יחסי מסחר בין לאומיים

פיתוח יחסים מול גופי ממשל ואיגודים מקצועיים בין לאומיים

 

Contact us

Picked Red Apples